ආබාධිත රණවිරුවන් විරෝධතාවය අතහරියි

කොටුව දුම්රියපල ඉදිරිපිට විරෝධතාවයේ නිරතව සිටි ආබාධිත රණ විරුවන් සිය විරෝධතා ව්‍යාපාරය මීට සුළු මොහොතකට පෙර අතහැර දැමු බව අප වාර්තාකරු පැවසීය.