මහින්ද ආබාධිත රණවිරුවන් බලන්න යයි

යුද්ධයේදී ආබාධිත හා ජීවිතක්ෂයට  පත්වූ රණවිරුවන් හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල ජනතාව කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිට ආරම්භ කර තිබූ සත්‍යග්‍රහය ව්‍යාපාරය පැවැති ස්ථානයට හිටපු ජනපති, විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැමිණියේය.

ඔවුන් සමග කෙටි සංවාදයකට එක්වූ විපක්ෂනායකවරයා සඳහන් කළේ තමන් කී දේ කරන බවත් ඒ අනුව රණවිරුවන්ගේ මෙම ගැටලුව සඳහා විසඳුම් ලබාදෙන බවත්  පැවැසීය.