මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ අකුරැස්ස ජන්ද කොට්ඨාසයේ නිල ජන්ද ප්‍රතිඵලය

ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ – ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 53 478
නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ – සජිත් ප්‍රේමදාස – 21 415
ජාතික ජන බලවේගය – අනුර කුමාර දිසානායක – 3797