ගෝඨාභය හෙට වැඩ අරඹයි

ඡන්දයෙන් පත්වූ ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හෙට (11දා) අනුරාධපුර රුවන්වැලි මහා සෑය ආසන්නයේදී පෙ.ව. 11.00ට ජනපති ධුරයේ දිවුරුම් දීමෙන් අනතුරුව සිය ධුරයේ රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබේ.