රුසියාව පනවා තිබූ තේ තහනම ඉවතට

රුසියාව මෙරට තේ මිලදී ගැනීම සඳහා පනවා තිබූ තහනම ඉවත් කිරීමට දෙරටේ නියෝජිතයන් අතර පැවැති සාකච්ඡාවේදී එකඟ වී තිබේ.

රුසියාවේ මොස්කව් නුවරදී ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික නියෝජිත පිරිස සමඟ පැවැති සාකච්ඡාවේදී මේ 30 දින දින සිට තේ තහනම ඉවත් කරන බවට එරට බලධාරීන් ප්‍රකාශ කර ඇත.