කේරල ගංජා සමඟ අයෙක් මහරගම දී අල්ලයි

කේරල ගංජා ග්‍රැම් 20ක් සමඟ පුද්ගලයෙකු මහරගම, සතිපොල භූමියේ දී අත්අඩංගුවට ගෙන ති‌බේ.

පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා සංවිධානාත්මක අපරාධ මර්දන ඒකකයේ නිලධාරීන් සිදුකල වැටලීමකදී සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.