තායිවානයට ජය ශ්‍රී මහා බෝ සමිඳුන්ගේ අංකුරයක්

ජය ශ්‍රී මහා බෝ සමිඳුන්ගේ අංකුරයක් තායිවානයට වැඩම කරවීමේ පුණ්‍ය උත්සවයක් අද (26) පෙරවරුවේ අනුරාධපුර ජය ශ්‍රී මහා බෝ සමිඳුන් අභියසදී සිදු කෙරුණි.