විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති ආබාධිත අයගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂා කරන්න පනතක්

විශේෂ අවශ්‍යතාවයන්ගෙන් යුත් ආබාධිත පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂා කිරීම සඳහා වන පනත් කෙටුම්පත වහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ගැනීමට කටයුතු කරන බව රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහ ගිණුම් කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා පැවසීය.

ඒ මහතා මේ බව පැවසුවේ විශේෂ අවශ්‍යතාවයන් සහිත පුද්ගලයන් සඳහා වූ ජාත්‍යයන්තර දිනය පිළිබඳව විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමිනි.

මෙම පනත් කෙටුම්පත වසර 15ක් තිස්සේ රාජ්‍ය ආයතනවල ප්‍රමාද කෙරෙමින් තිබූ බවත් එය කඩිනම් කිරීමට රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවට හැකි වූ බවත් අලගියවන්න මහතා පවසයි.

මෙයට අමතරව ලක්ෂ තුනකට ආසන්න විශේෂ අවශ්‍යතාවයන් සහිත පුද්ගලයන් සඳහා අනුයුක්ත කර ඇත්තේ සංඥා පරිවර්තකයන් 06 දෙනෙක් පමණක් බවද පැවසූ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා එම සංඛ්‍යාව වැඩි කර ඊට අවධානය යොමු කිරීමට රෙගුලාසි සහිත නව පනතක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවද සඳහන් කළේය.

මීට අමතරව මේ හරහා විශේෂ අවශ්‍යතාවයන්ගෙන් යුත් ආබාධිත දරුවන් සඳහා ලබා දෙන සෞඛ්‍ය පහසුකම් හා අධ්‍යාපනය ප්‍රමාණවත්ද යන්න හා අධ්‍යාපනයෙන් පසු ඔවුන් රැකියාවක් සඳහා යොමු කිරීම හෝ ස්වයං රැකියාවක් කිරීමට හැකි වන පරිදි ප්‍රමාණවත් වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා දීම මෙන්ම ආබාධිත පුද්ගලයන් හට සමාජයේ අනෙකුත් පාර්ශවයන්ට හිමි සියලුම අයිතිවාසිකම් හිමි වන්නේද යන්න පිළිබඳවද අවධානය යොමු කරනු ලබයි.