යුද හමුදා ජූඩෝ තරගාවලියේ ශූරතාව ශ්‍රී ලංකා ජාතික ආරක්ෂක බළමුළුවට

යුද හමුදා අන්තර් රෙජිමේන්තු ජූඩෝ තරගාවලියේ සමස්ත ශූරතාව දිනා ගැනීමට ලකුණු 53ක් ලබාගත් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ආරක්ෂක බළමුළුව සමත්වූ අතර ලකුණු 14 ක් ලබාගනිමින් ශ්‍රී ලංකා විදුලි හා යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු රෙජිමේන්තුව අනුශූරතාව හිමිකර ගැනීමට සමත් විය.

රෙජිමේන්තු 18ක් නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ 200කට අධික පිරිසක් සහභාගි වු තරගාවලියේ අවසන් තරග සහ ජය සංකේත ප්‍රදානෝත්සවය පසුගියදා පනාගොඩ යුද හමුදා ජනපද ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරයේ දී පැවැත්විණි.

ජ්‍යෙෂ්ඨ හා ආධුනික ලෙස තරගාවලිය පැවැති අතර එහි ආධුනික අංශයේ සමස්ත ශූරතාව ශ්‍රී ලංකා සිංහ රෙජිමේන්තු කණ්ඩායම සතු වෙද්දී එහි ශූරතාව ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා යුධෝපකරණ බළකායටද, අනුශූරතාව ශ්‍රී ලංකා සිංහ රෙජිමේන්තුවටද හිමි විය.