සමගි ජනබලවේගය එළිදැකීම අද

සමගි ජන බලවේගයේ සන්ධානය එළි දැක්වීම හා අවබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් කිරිම අද (02) කොළඹ දී සිදුකිරිමට නියමිතයි.

 

අද උදැසන කොළඹ නෙලුම් පොකුණ රඟහලේ දී මෙම උත්සවය පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබේ.