අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ නොසන්සුන් තත්ත්වයක්

අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ මේ වනවිට දැඩි උණුසුම්කාරි වාතාවරණයක් හටගෙන ඇති බව පොලීසිය පවසයි.

 

බන්ධනාගාරය තුල වෙඩ් තැබිමක්ද සිදුව තිබෙන බව වාර්තා වෙයි.

මෙම තත්ත්වය පාලනය කිරීමට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ විශේෂ කණ්ඩායම් හා පොලිස් කණ්ඩායම් කැදවා ඇති බව වාර්තා වෙයි.