විශ්‍රාමික හැදුනුම්පත හෝ ඇදිරි නීති බලපත්‍රය අවභාවිත කළොත් දැඩි නීති පියවර

විශ්‍රාම වැටුප් ලබාගැනීම සඳහා ගමන් කිරීමේ දී තම හැදුනුම්පත හෝ වෙනත් ලියවිල්ලක් ඇදිරි නීති බලපත්‍රය ලෙස භාවිත කළ හැකි බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසයි.

 

එහෙත් එය කිසිවිටකත් වෙනත් අවශ්‍යතා සදහා අවභාවිත නොකළ යුතු බව ඔහු අවධාරණය කරයි.

විශ්‍රාමික හැදුනුම්පත මෙන්ම ඇදිරි නීති බලපත්‍ර අවභාවිතකරමින් වෙනත් කාර්යයන්හි නිරත වන බවට තොරතුරු වාර්තා වී ඇති බව ද අජිත් රෝහණ මහතා පවසයි.

එවැනි ක්‍රියාවන්හි නිරත වන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ඔහු පවසයි.

මේ අතර නිවෙස්වල වෙනත් රෝගී තත්ත්වයන්ට ලක් වූ පුද්ගලයින් රෝහල් වෙත ගෙනයාමට ඇතැම් පිරිස් බියක් දක්වන බවට ද වාර්තා පල වන බව පෙන්වාදෙන නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසන්නේ හදිසි රෝගී තත්ත්වයක් ඇතිපුද්ගලයින් ඕනෑම වාහනයකින් රෝහල් වෙත රැගෙන යාමට අවසරය ඇති බවයි. ‍