ඉටුකම කොව්ඩ්–19 සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ අරමුදලේ ශේෂය මිලියන 1217 ඉක්මවයි

ආයතනිකව හා පෞද්ගලිකව ලැබෙන පරිත්‍යාග හා සෘජු තැන්පතු සමඟ ඉටුකම COVID – 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලේ ශේෂය රුපියල් මිලියන 1217 ඉක්මවා තිබේ.

 

සෝමාවතී රාජමහා විහාරාධිපති ආචාර්ය පහමුණේ ශ්‍රී සුමංගල නායක ස්වාමීන් වහන්සේ රුපියල් 500,000ක් අරමුදලට පරිත්‍යාග කළඅතර ඊට අදාළ චෙක්පත ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පසුගියදා සෝමාවතී පුදබිමට පැමිණි අවස්ථාවේදී ඒ මහතා වෙත පිළිගන්වනු ලැබීය.

නේපාලයේ වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයින්ගේ දෙමාපිය සංගමය ප්‍රදානය කළ රුපියල් 1,200,000 ට අදාළ චෙක්පත අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත භාර දෙනු ලැබීය.

කොළඹ මහ නගර සභාවේ කාර්ය මණ්ඩලය රුපියල් 1,225,000ක් පරිත්‍යාග කර තිබේ.

අදාළ චෙක්පත නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානායක මහත්මිය අද (01) ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපතිවරයා වෙත භාර දුන්නා ය.

ජාතික වැටුප් කොමිෂන් සභාවේ ලේකම් චන්ද්‍රානි සේනාරත්න මහත්මිය රුපියල් 50,000ක්, අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්.එම්.මොහොමඩ් මහත්මිය රුපියල් 25,000ක්, සංචාරක හා ගුවන් සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එම්.එස්.එස්.එස්. ප්‍රනාන්දු මහතා රුපියල් 50,000ක්, L H Piyasena& Company (Pvt) Ltd රුපියල් මිලියනයක්, නාගරික සංවර්ධන, ජල සැපයුම් හා නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යාංශයේ කාර්ය මණ්ඩල පරිත්‍යාග වශයෙන් රුපියල් 189,225ක්, අරමුදලට පරිත්‍යාග කර තිබේ.

ඒ අනුව මේ වන විට ඉටුකම COVID – 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලේ ශේෂය රුපියල් 1,217,624,295.76 කි.

චෙක් පත් හෝ ටෙලි ග්‍රාෆ් සම්ප්‍රේෂණ මගින් මෙන්ම www.itukama.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ හෝ #207#අමතා අරමුදලට දායකවිය හැකිය.

දුරකථන අංක 0760700700/ 0112320880/ 011,2354340/ 0112424012 ඇමතීමෙන් වැඩි විස්තර දැනගැනීමට පිළිවන.