කොවිඩ් ආසාදිතයින් ගණන 2070ක් දක්වා ඉහළට

මෙරට කොවිඩ් නයින්ටීන් වෛරසය ආසාදනය වූ ආසාදිතයින් ගණන 2070ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

 

ඒ තවත් නව කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු හඳුනා ගැනීමත් සමඟයි.