නිරෝධායනය අවසන් කළ 100 දෙනෙක් අද පිටව යයි

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ පලාලි නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායනයට ලක් වූ පුද්ගලයින් 100 දෙනෙක් අද (11) දින ඉන් පිටව යාමට නියමිතයි.

 

ඔවුන් සියලු දෙනා මැදපෙරදිග සිට මෙරටට පැමිණි අය බව ගුවන් හමුදාව පවසයි.