කුඩු අංජුගේ සමීපතමයෙක් ගිනි අවියක් සමග අත්අඩංගුවට

පාතාල කල්ලි නායකයෙකු ලෙස සැළකෙන කුඩු අංජු නැමැත්තාගේ සමීපතමයෙකු කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

 

ඔහු සතුව තිබී විදේශයක දී නිෂ්පාදනය කරන ලද ගිනි අවියක් ද අපරාධ කොට්ඨාසය බාරයට ගෙන තිබේ.