කොවිඩ් මරණ වැඩි ලොව තුන්වන තැන මෙක්සිකෝවට

කොවිඩ් නයින්ටින් වෛරස් මරණ වැඩිම සංඛ්‍යාවක් සිදුවූ රටවල් අතුරින් මෙක්සිකෝව අද වනවිට තුන්වන තැනට පත්වී තිබේ.

 

ඒ එරට කොවිඩ් මරණ ගණන 46,688 දක්වා ඉහළ යාමත් සමගයි.

ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දෙන මෙක්සිකෝව පසුගිය මැයි මාසයේ සිට රට නැවත විවෘත කිරීම ආරම්භ කළ බව එරට වාර්තා සදහන් කරයි.