මැතිවරණ කොමිසමට නීතිපති‌ගෙන් උපදෙස්

අපේ ජන බල පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය සම්බන්ධයෙන් ඇතිව තිබෙන ගැටලුව පිළිබඳව මැතිවරණ කොමසම නීතිපතිවරයාගෙන් උපදෙස් ඉල්ලා තිබු බවත් ඊට අදාළ උපදෙස් නීතිපතිවරයා විසින් ලබා දී ඇති බවත් වාර්තා ‌වෙයි.

 

නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනි අධිනීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය විසින් මේ බව පැවසුවාය.