කොල්ලුපිටියේ දී ඩ්‍රෝන කැමරාවක් යැවූ විදේශිකයෙකු අත්අඩංගුවට

කොල්ලුපිටිය, අධි ආරක්ෂිත කලාපයේ ඩ්‍රෝන කැමරාවක් ක්‍රියාත්මක කළ විදේශිකයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

 

මෙසේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන්නේ චීන ජාතිකයෙකු බව පොලීසිය පැවසීය.