පළමු පොපි මල ජනපතිට පළඳවයි

පොපි මල් දිනය නිමිත්තෙන් පළමු පොපි මල ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට පැළඳවීම අද(28) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී සිදු විය.

 

ශ්‍රී ලංකා සේවා මුක්ත භට සංගමයේ සභාපති මේජර් ජෙනරාල් උපුල් පෙරේරා මහතා විසින් පළමු පොපි මල ජනාධිපතිතුමාට පළඳවනු ලැබීය.

ලෝක සංග්‍රාමවලදී මියගිය සෙබළුන් සිහි කරමින් ශ්‍රී ලංකා සේවා මුක්ත භට සංගමය වර්ෂ 1944 සිට වසරක් පාසා පොපි මල් දිනය සංවිධාන කරයි. ඉන් ලැබෙන ආදායම යුද්ධයෙන් මියගිය විරුවන්ගේ පවුල්වල සහ ආබාධිත විරුවන්ගේ සුබසාධනය සඳහා වැය කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා සේවා මුක්ත භට සංගමය කොවිඩ් 19 අරමුදල සඳහා රුපියල් මිලියනයක පරිත්‍යාගයක් ද ජනාධිපතිතුමා වෙත පිළිගැන්විය.