සමගි ජනබලවේග පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමේ තීරණයක්

සමගි ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම 20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත පරාජය කිරීමට ඒකමතිකව තීරණය කර තිබෙන බව වාර්තා වෙයි.