වෙලේ සුදාගේ සහෝදරිය ඇතුළු තිදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

බන්ධනාගාර ගත කර සිටින හෙරොයින් ජවාරම්කරුවෙකුවන වෙලේ සුදාගේ සහෝදරිය ඇතුළු තිදෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

 

අත්අඩංගුවට ගන්නා අවස්ථාවේදී ඔවුන් සතුව කේරළ ගංජා තිබු බවයි පොලීසිය පැවසුවේ.