අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමන් ආරම්භ කිරීමට පියවර

plain

මෙරට ගුවන්තොටුපොළවල් 15 ක් ඒකාබද්ධ කර අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමන් ආරම්භ කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව ගුවන් සේවා හා අපනයන කලාප සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී. වී. චානක මහතා සදහන් කළේය.

 

ඊට අදාළ කටයුතු මේ වනවිට සිදු කරමින් පවතින බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසිය.