කොරෝනා රෝගීන් ගණන 3483ක් දක්වා ඉහළට

කොරෝනා රෝගීන් ගණන 3483ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන බව සෞඛ්‍ය අංශ සදහන් කරයි.