කුලියාපිටියේ සංචරණ සීමා පැනවූ ප්‍රදේශ 4

රටපුරා ව්‍යාප්ත වෙම්න් පවතින කොරෝනා වෛරස ආසාදිතයන් 11ක් කුලියාපිටියෙන්ද හමුවීමත් සමග ගම්මාන 04 ක සංචරණය සීමා පැනවීමට පියවර ගෙන තිබේ.

 

ඒ අනුව ගයියාල , ඌරුපිටිය, ඇන්නරුව සහා පල්ලේවල යන ගම්මාන 04ට සංචරණ සීමා පනවා ඇති අතර කුලියාපිටියේ පිහිටි දේවස්ථානයක පසුගිය දෙවැනිදා පැවැති මංගල උත්සවයකට මෙම පිරිස සහභාගී වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ සදහන් කළේය.