සහරාන් හෂීම්ගේ බිරිඳ පාස්කු කොමිසමට

පාස්කු ඉරුදින සිදුකළ ප්‍රහාර මාලාව සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම හමුවට සහරාන් හෂීම් ගේ බිරිඳ අද(22) පැමිණ තිබේ.