කපිල් දේව් රෝහල් ගත කෙරේ

ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වන කපිල් දේව් හදිසි හෘදයාබාධ තත්ත්වයක් හේතුවෙන් නවදිල්ලි නුවර පිහිටි රෝහලක් වෙත යොමුකර ඇති බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.