කොරෝනා රෝගීන් සදහා ගල්කන්ද ප්‍රදේශයේ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක්

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉල්ලීම මත ගල්කන්ද ප්‍රදේශයේ පිහිටි නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය ඇදන් 400කින් යුත් කොරෝනා රෝගීන් ගේ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස සකස් කිරිමට පියවර ගත් බව යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සඳහන් කළේය.