තවත් කොරෝනා මරණ 5 ක් වාර්තා වෙයි

මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 29ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.