කදාන හා මහාබාගේ යන ප්‍රදේශ වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදකලා කෙරේ

කඳාන සහ මහබාගේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදකලා කළ බව යුද හමුදාපති ලුතිතන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සදහන් කළේය.