ජනපතිගේ දීපවාලි සුබ පැතුම් පණිවිඩය

රට තුල පවත්නා කොරෝනා වෙෙරස තත්ත්වය හමුවේ මේ මොහොතේ ආගමික වතාවත්වල නිරතවීම මිනිස් හදවත් තුළට සැනසිල්ලක් බව ජනාධිපතිවරයා සිය දීපවාලි සුබ පැතුම් පණිවුඩයෙන් පෙන්වා දී තිබේ.