ගායන ශිල්පී පෝල් ප්‍රනාන්දු අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ප්‍රවීණ ගායක පෝල් ප්‍රනාන්දු මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ.

 

කලක් රෝගාතුරව සිටි ඒ මහතා මියයන විට 68වන වියේ පසුවිය.