කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය 16දා සිට 19 දක්වා වසා තබයි

අතිරේක දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි විජය සමරසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේ කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය ලබන 16දා රාත්‍රී 8.00 සිට 19දා පෙරවරු 4.00 දක්වා සම්පූර්ණයෙන් ම වසා තැබෙන බවයි.
ඒ අනුව මෙම මාර්ගය සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා යන දෙදින තුළ සියලු ම දුම්රිය ගමන් සිදු නොකෙරෙනු ඇත.
දුම්රිය මාර්ගයේ යටිතල පහසුකම් ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් මෙලෙස දුම්රිය මාර්ගයේ ධාවන කටයුතු සිදු නොකරන බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් මහජනතාවට සිදුවන අපහසුතාවය පිළිබඳ ව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සිය කණගාටුව ද ප්‍රකාශ කරන සිටින බවද ඒ මහතා පැවසීය.