නව පොලිස්පති සිය රාජකාරී අරඹයි

චන්දන වික්‍රමරත්න මහතා අද (27) දිනයේ මෙරට 35 වන පොලිස්පතිවරයා ලෙස පොලිස් මූලස්ථානයේදී  සිය රාජකාරී ආරම්භ කර ඇත.

 

ඒ මහතා මෙතෙක් වැඩබලන පොලිස්පති ලෙස කටයුතු කළේ ය.

වික්‍රමරත්න මහතාගේ නම පසුගියදා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පොලිස්පතිවරයා ලෙස නිර්දේශ කර තිබූ අතර එය පාර්ලිමේන්තු සභාව විසින් තහවුරු කර තිබුණි.