තවමත් කොවිඩ් ආසාදිත දේහයන් භූමදානයට අවසර නෑ – සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය

තාක්ෂණික කමිටුවේ අවසන් තීන්දුව දෙන තෙක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුව අනුව කොවිඩ් ආසාදිත මළ සිරුරු භූමදානය කිරීමට අවසර නොදෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය පැවසුවාය.

 

අමාත්‍යවරිය මේ බව පැවසුවේ අද (02) සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පැවති තාක්ෂණික කමිටු රැස්වීමෙන් අනතුරුවයි