තවත් කොරෝනා රෝගීන් 169ක් හදුනා ගැනේ

මෙරටින් තවත් කොරෝනා රෝගීන් 169ක් හදුනා ගැනේ.

 

ඒ අනුව අද දිනයේ මේ වන විට කොවිඩ් රෝගීන් 469ක් වාර්තා වි තිබේ.

No photo description available.