තවත් කොවිඩ් රෝගීන් 376ක්

අද දිනයේ මෙරටින් තවත් කොවිඩ් රෝගීන් 376ක් වාර්තා වි තිබේ

 

ඒ අනුව මෙරට කොවිඩ් ආසාදිත සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 35,763ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

සුවය ලැබූ සමස්ත කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව 27,061ක් වන අතර වෙෙරසය ආසාදිත රෝගීන්  8,542ක් තවදුරටත් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි.