බ්‍රිතාන්‍යයේ සිට මෙරටට පැමිණෙන ගුවන් ගමන් අත්හිටුවයි

බ්‍රිතාන්‍යයේ සිට කිසිඳු ගුවන් යානයකට මෙරටට පැමිණිමට අවසර නොලැබෙන බව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ සභාපතිවරයා පැවසීය.

 

හෙට (23) අලුයම 2.00 සිට නැවත දැනුම් දෙන තුරු එම තීරණය ක්‍රියාත්මක වෙයි.