අදත් ප්‍රදේශ කිහිපයකට සවස 1න් පසු වැසි

උතුරු, නැගෙනහිර සහ උතුරු-මැද ප්‍රදේශවල පවතින  වැසි  තත්වයේ  තාවකාලික අඩුවීමක්  ඉදිරිදින කිහිපයේදී  දෙසැම්බර් මස 25  සහ 26 දිනයන් හිදි බලාපොරොත්තු විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

 

උතුරු, නැගෙනහිර, උතුරු-මැද, සහ ඌවපළාත්වලත්නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේත් වැසි වාර කිහිපයක් ඇතිවේ.

සෙසු ප්‍රදේශවල ප.ව. 1.00 න්පමණ පසුව තැනින්තැනවැසි හෝ ගිගුරුම්සහිතවැසි ඇතිවන අතර සබරගමුව, බස්නාහිර සහ දකුණු පළාත් වල ඇතැම්ස්ථානවලටමි.මී. 100 ට වැඩි තදවැසි ද ඇතිවි යහැක.

ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි තාවකාලික තද සුළං වලින් සහ අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.