ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී ෂෙල්ටන් මුතුනමගේ අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ගායන ශිල්පී ෂෙල්ටන් මුතුනමගේ මහතා මීගමුව රෝහලේදී අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙන අතර මිය යනවිට ඒ මහතාගේ වයස අවුරුදු 73කි.