මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 208ක් දක්වා ඉහළට

අද දිනයේ මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ 4ක් වාර්තා වි තිබේ.

 

ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා වැළදීමෙන් සිදුවි තිබෙන මරණ ගණන 208කි.

No photo description available.