ට්‍රම්ප්ගේ ආධාරකරුවන් කැපිටල් ගොඩනැගිල්ලට ප්‍රචණ්ඩකාරිව ඇතුල් වූ ඡායාරූප

ට්‍රම්ප්ගේ ආධාරකරුවන් අමෙරිකාවේ කැපිටල් ගොඩනැගිල්ලට බලහත්කාරයෙන් ඇතුලුවී තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

 

මුළු වොෂින්ටන් ප්‍රදේශයේම මේ වන විට ලොක්ඩවුන් කර තිබෙන අතර නව ජනපතිගේ පදවි ප්‍රාප්තිය පවත්නා තෙක් මෙම ඇදිරි නීතිය තවදුරටත් පවත්නා බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

Supporters of Trump are confronted by Capitol Police officers outside the Senate Chamber inside the