තවත් කොරෝනා රෝගීන් 238ක් හදුනා ගැනේ

මෙරටින් අද දිනයේ තවත් කොරාේනා රෝගීන් 238ක් හදුනාගෙන තිබෙන බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි.

 

ඒ අනුව අද දින මෙතෙක් වාර්තා වූ කොරෝනා රෝගීන් ගණන 535කි.

Image may contain: text that says "රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் Department of Government Information 2021.01.09 Updated යාවත්කාලීන කිරීම 20.00 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ නිවේදන අංක 36/2021 නිකුත් කරන ලද වේලාව 20.00 ප්‍රවෘත්ති 2021 ජනවාරි 09 වන දින මේ දක්වා දිවුලපිටිය, පෑළියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොවිඩ් පොකුරු වලින් වාර්තා ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව පහත පරිදි වේ. මේ දක්වා වාර්තාවූ සංඛ්‍යාව අලුතින් වාර්තා වන සංඛ්‍යාව 43844 පැළියගොඩ කොචිඩ් පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් 238 එකතුව 44082 (අද දිනට 535 නාලක කලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මාවත தொ www.news.lk"