මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 240ක් දක්වා ඉහළට

ඊයේ දිනයේ තවත් කොරෝනා මරණ 8ක් වාර්තා විය.

 

ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා වැළදීමෙන් සිදුව තිබෙන මරණ ගණන 240කි.

No photo description available.

No photo description available.