තවත් ප්‍රදේශයක් හුදකලා කෙරේ

ඊයේ පස්වරු 6.00 සිට තවත් ප්‍රදේශක් හුදකලා කර තිබෙන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

 

Image may contain: text that says "රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் Department of Government Information 2021.01.12 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ නිවේදන අංකය: 44/2021 නිකුත් කළ වේලාව:17.15 ප්‍රවෘත්තිනිවේදනය පහත දක්වා ඇති ප්‍රදේශය දක්වා ඇති ආකාරයට අද (12) ප.ව.06.00 සිට අලුතින් කරන කොවිඩ් පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානි, යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද සිල්වා මහතා දැනුම් දේ. ප.ව.06.00 සිට හුදුකලා ප්‍රදේශ ලෙස නම් කරන ප්‍රදේශය පෑලියගොඩ පොලිස් වසමේ ගඟබඩ ග්‍රාමනිලධාරී වසමේ 90 වත්ත කලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කිරුලපන මාවත, ලුංකාව. (+941 (+9411)2515759 www.news.lk"