තවත් කොරෝනා මරණ 2ක්

අද දිනයේ තවත් කොරෝනා මරණ 2ක් වාර්තා විය.

 

ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා වැළදීමෙන් සිදුව තිබෙන මරණ ගණන 278ක් දක්වා ඉහළගොස් තිබේ

No photo description available.