පසුගිය වසරේ 1919 ට දුරකථන ඇමතුම් මිලියන එකහමාරක්

රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය (1919) මගින් තොරතුරු ලබා ගැනීමට පසුගිය වසරේ මිලියන එකහමාරකට ආසන්න දුරකථන ඇමතුම් ප්‍රමාණයක් ලැබී ඇතැයි ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතන වාර්තා සඳහන් කරයි. ඉන් 95% කගේ අවශ්‍යතා සාර්ථකව සම්පුර්ණ කිරීමට හැකිවී ඇතැයි එම ආයතනයේ වැඩසටහන් ප්‍රධානි සුබ්‍රමනියම් ගවස්කාර් මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

ජනාධිපති කාර්යාලය හා ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය එක්ව පිහිටුවා ඇති රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයෙන් ආයතන 300ක සේවා 1500කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පිළිබදව තොරතුරු භාෂා තුනි න්ම නොමිලේ ලබා ගැනීමට පහසුකම් සපයා තිබේ.

මෙරටදී 1919 දුරකථන අංකයත් විදේශ රටක සිට අමතන්නේනම් 094-112191919 අංකයටත් ඇමතිමෙන් මෙම සේවාව හා සම්බන්ධ විය හැකිය.

පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ 1919 දුරකථන අංකයට ලැබුණු ඇමතුම් වලින් 85%ක්ම රාජ්‍ය අංශයේ විවිධ තොරතුරු දැන ගැනීම සදහා යොමුවී තිබිණි.මහජනතාවට ඍජුවම බලපාන අත්‍යයවශ්‍යය තොරතුරු දැන ගැනීම සදහා මෙම සේවාව විශාල උපකාරයක් වී තිබේ . හැදුනුම් පත් වාහන බලපත් ලබාගැන්ම ,උප්පැන්න විවාහ සහතික ලබාගැනීම වැනි තොරතුරු විමසීම වැඩිවශයෙන් දක්නට ලැබේන බව ගවෂ්කාර් මහතා පවසයි. . මේ ම වෙබ් අඩවියට (www.gic.gov.lk) පිවිසීමෙන් දුම්රිය ආසන වෙන්කරගැනීම වැනි තවත් සේවා සහ තොරරුරු රැසක් ලබාගත හැකියි.

දුර බැහැර ප්‍රදේශ වල සිට කොළඹට පැමිණීමට පෙර හැදුණුම් පතක් විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් වැනි දෑ ලබා ගැනීමට සැපිරිය යුතු මුලික ලිපි ලේඛන මොනවාද යන්න වැනි තොරතුරු මෙමගින් පුර්ව දනුවත්වීමෙන් මහජනතාවගේ කාලයත් ධනයත් ඉතුරු කරගැනීමට හැකිවි තිබේ මෙවැනි තොරතුරු ලබා දීමට රාජ්‍ය ආයතන 1500 ක් පමණ සුදානමින් සිටින බවත් ඔහු තවදුරටත් පැවසීය. තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම එම ආයතන මගින් සිදු කරනු ලබන අතර ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.