නිරෝධායනය අවසන් කළ රන්ජන් අඟුණුකොළපැලැස්ස බන්ධනාගාරයට

අධිකරණයට අපහාස කිරිමේ චෝදනාවට වසර 04 ක බරපතල සිර දඬුවම් නියම වූ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමණායක මහතා අද, දින 14 නිරෝධායනය අවසන් කිරීමෙන් පසු මීගමුව පල්ලන්සේන සිර කඳවුරේන් අගුණූකොළපැලැස්ස බන්ධනාගාරය වෙත රැගෙන ගොස් තිබේ