තවත් කොරෝනා මරණ 3ක්

අද දිනයේ තවත් කොරෝනා මරණ 3ක් වාර්තා වි තිබෙන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවෙද්නය කරයි.

 

ඒ අනුව මේ වන විට මෙරට කොරෝනා වැළදීමෙන් සිදු වී තිබෙන මරණ ගණන 316ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

No photo description available.