මෙරට කොරෝනා මරණ 343ක් දක්වා ඉහළට

ඊයේ දිනයේ මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ 4ක් තහවුරු විය.

 

ඒ අනුව මෙතෙක් මෙරට කොරෝනා වැළදීමෙන් සිදුව තිබෙන මරණ ගණන 343කි.

No photo description available.